1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2

French Defense: Tarrasch Variation

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2

Main Transpositions

Most Popular

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 (3299/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 (3881/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 (4178/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 (3514/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 (3397/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 (5629/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 (5801/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 (6241/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 (4499/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 (15818/M). More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O Qc7 12. Bg5 O-O 13. Bh4 Nh5 (98cp, -52cp; 133/M, 68%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O Qc7 12. Bg5 O-O 13. Rc1 Ng4 (97cp, -78cp; 31/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Ne4 14. Ne2 Rxf3 (107cp, -92cp; 35/M, 71%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Qb6 (88cp, -71cp; 55/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Qd6 (119cp, -102cp; 43/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O Qb6 (86cp, -70cp; 532/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Qb6 (85cp, -66cp; 501/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Qxf6 10. Nf3 h6 (125cp, -100cp; 178/M, 75%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Qxf6 (94cp, -74cp; 252/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 Qb6 (83cp, -66cp; 260/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 Nb6 (153cp, -136cp; 87/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 Be7 (143cp, -126cp; 33/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Bd2 Bxd2+ 11. Qxd2 Qb4 (122cp, -6cp; 60/M, 87%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Bd2 Bxd2+ (115cp, -28cp; 69/M, 54%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ (87cp, -3cp; 165/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 9. cxd4 Be7 (194cp, -110cp; 48/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 (84cp, -1cp; 493/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 Be7 (171cp, -88cp; 100/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 f6 (104cp, -21cp; 67/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Be7 (108cp, -91cp; 149/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 f6 (117cp, -100cp; 91/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 a5 (112cp, -95cp; 55/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ngf3 Be7 8. O-O g5 (81cp, -59cp; 128/M, 38%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ngf3 Qb6 8. O-O cxd4 9. cxd4 Nxd4 10. Nxd4 Qxd4 11. Nf3 Qb6 12. Qa4 Qb4 13. Qc2 Qc5 (76cp, -52cp; 41/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ngf3 g6 8. h4 h6 (116cp, -6cp; 30/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ngf3 g6 (110cp, -108cp; 95/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ngf3 a6 (103cp, -101cp; 57/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 (83cp, -69cp; 35/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 b6 7. Ne2 Ba6 8. Bxa6 Nxa6 9. O-O Nc7 (126cp, -12cp; 34/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 b6 (111cp, -96cp; 212/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Qb6 (81cp, -66cp; 30/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 b6 (113cp, -99cp; 61/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 Be7 (170cp, -156cp; 35/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Kf2 g5 11. fxg5 Ndxe5 (155cp, -2cp; 33/M, 96%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Kf2 g5 (152cp, -49cp; 71/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Kf2 f6 11. Kg2 O-O (175cp, -19cp; 40/M, 81%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Kf2 f6 (156cp, -53cp; 55/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ (103cp, -88cp; 155/M, 72%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. Ne2 cxd4 (81cp, -76cp; 64/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. h4 cxd4 (95cp, -18cp; 30/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 cxd4 8. cxd4 Qb6 9. Ne2 Bb4+ (145cp, -64cp; 35/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 cxd4 8. cxd4 Qb6 (81cp, -3cp; 91/M, 35%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ (90cp, -12cp; 51/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 cxd4 (78cp, -2cp; 231/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Be7 (77cp, -1cp; 57/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qa5 (81cp, -5cp; 52/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Ndf3 Nc6 (76cp, -56cp; 49/M, 85%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Ngf3 a6 (102cp, -101cp; 43/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Ne4 (112cp, -70cp; 120/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Ng8 (92cp, -50cp; 50/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. Bd3 Be7 (169cp, -158cp; 41/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 Qxd5 5. Ngf3 cxd4 6. Bc4 Qd6 7. O-O Nc6 (71cp, -69cp; 67/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 Qxd5 5. Ngf3 cxd4 6. Bc4 Qc5 (76cp, -75cp; 30/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5 5. Ngf3 Nc6 6. Bb5 Nf6 7. O-O Be7 (89cp, 0cp; 37/M, 76%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5 5. Ngf3 Nc6 6. Bb5 Nf6 (75cp, -61cp; 53/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 a5 7. a4 b6 (151cp, -71cp; 34/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 Be7 (88cp, -9cp; 48/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 f6 (147cp, -68cp; 36/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Bd3 f6 (89cp, -49cp; 48/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 (77cp, -77cp; 1137/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 a6 4. Ngf3 Nf6 (100cp, -75cp; 88/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 b6 (90cp, -90cp; 80/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Ne7 (79cp, -79cp; 52/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 f5 (97cp, -97cp; 32/M, 0%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Ne4 14. Ne2 Rxf3 (107cp, -92cp; 35/M, 71%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O O-O 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Qb6 14. Re1 Qxb2 (154cp, -65cp; 30/M, 106%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Nxf6 10. Nf3 Bd6 11. O-O Qb6 12. Bf4 Bxf4 13. Nxf4 Qxb2 (156cp, -68cp; 26/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 Nc6 7. Ne2 Qb6 8. Nf3 cxd4 9. cxd4 Be7 10. O-O f6 (357cp, -166cp; 23/M, 33%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 Qb6 8. g3 cxd4 9. cxd4 Bb4+ 10. Kf2 f6 (156cp, -53cp; 55/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. c3 Nc6 7. Ndf3 cxd4 8. cxd4 Qb6 9. Ne2 Bb4+ (145cp, -64cp; 35/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 a5 7. a4 b6 (151cp, -71cp; 34/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nc6 4. Ngf3 Nf6 5. e5 Nd7 6. Nb3 f6 (147cp, -68cp; 36/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 a6 4. Ngf3 Nf6 (100cp, -75cp; 88/M, 21%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-07-01

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License