1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6

Modern Defense: Standard Line, 3…d6 4.Be3 Nf6

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6

Main Transpositions

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O 6. Nf3 to 1. .. d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be3 O-O 6. Qd2
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 O-O 6. Nf3 to 1. .. d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. h3 O-O 6. Be3
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Nf3 to 1. .. d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be3

Most Popular

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 (882/M). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 (519/M). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 (1302/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 7. O-O-O Qa5 8. Kb1 Nbd7 (0cp, 20/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 7. O-O-O (0cp, 50/M, TCEC +1=4-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 7. Bh6 Bxh6 8. Qxh6 b4 (40cp, 8/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 (11cp, 230/M, TCEC +1=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O (49cp, 374/M, TCEC +0=6-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O 6. O-O-O (-91cp, 38/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O (91cp, 140/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 (-56cp, 519/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 6. f4 b5 7. e5 Nfd7 8. g4 Nb6 (80cp, 0/M, TCEC +2=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 (69cp, 128/M, TCEC +2=3-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 O-O (38cp, 111/M, TCEC +2=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 (57cp, 1302/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 7. g4 O-O (99cp, -99cp; 13/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 b5 7. O-O-O h5 (83cp, -83cp; 8/M, 16%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O b5 8. Bh6 Qa5 (172cp, -88cp; 14/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O Nbd7 (178cp, -87cp; 26/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O Re8 (185cp, -94cp; 14/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O Qa5 (172cp, -81cp; 7/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. Bh6 b5 (178cp, -93cp; 19/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. Bh6 Nbd7 (100cp, -15cp; 9/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O (95cp, -82cp; 157/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 Nbd7 7. Nge2 Qa5 (93cp, -83cp; 9/M, 54%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 Qa5 (83cp, -70cp; 50/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 h5 (72cp, -59cp; 33/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 h6 (127cp, -114cp; 16/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 Qc7 (112cp, -99cp; 9/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nc6 8. O-O-O exd4 (136cp, -5cp; 11/M, 42%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nc6 8. O-O-O a6 (167cp, -36cp; 9/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nc6 (130cp, -80cp; 30/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nbd7 (140cp, -90cp; 11/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 c6 (171cp, -121cp; 11/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. d5 Nbd7 (125cp, -83cp; 9/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Nbd7 (167cp, -117cp; 76/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Nc6 7. O-O-O e5 8. d5 Ne7 (190cp, -20cp; 12/M, 79%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Nc6 7. O-O-O e5 (170cp, -19cp; 25/M, 70%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Nc6 7. O-O-O a6 (169cp, -18cp; 10/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Nc6 (151cp, -101cp; 54/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 Re8 (164cp, -114cp; 37/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 a6 7. O-O-O b5 (190cp, -22cp; 7/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 a6 (168cp, -118cp; 18/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 b6 (139cp, -89cp; 11/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Bc4 Nc6 (89cp, -88cp; 14/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 Nbd7 6. Qd2 e5 (167cp, -124cp; 21/M, 24%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 Nbd7 6. Qd2 c5 (178cp, -135cp; 7/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 Nbd7 (79cp, -42cp; 88/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 Nc6 (105cp, -68cp; 34/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 a6 (71cp, -34cp; 28/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 b6 (133cp, -96cp; 8/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O 6. Bh6 Nbd7 (131cp, -89cp; 12/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O (91cp, -35cp; 140/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 6. Bg5 h6 7. Bh4 c6 8. h3 Nf6 (168cp, -26cp; 9/M, 101%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 6. Bg5 h6 7. Bh4 c6 (142cp, -28cp; 23/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 6. Bg5 h6 7. Bh4 O-O (143cp, -29cp; 9/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 6. Bg5 h6 7. Bh4 Nd7 (175cp, -61cp; 7/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 6. Bg5 h6 (114cp, -4cp; 68/M, 84%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Ng4 (109cp, -53cp; 94/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Nc6 6. f3 a6 (119cp, -13cp; 10/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Nc6 (105cp, -49cp; 35/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 Nbd7 (76cp, -20cp; 24/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Qd2 h6 (125cp, -69cp; 9/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Be2 Nbd7 (78cp, -48cp; 17/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. Be2 a6 (78cp, -48cp; 13/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 6. a4 O-O (86cp, -29cp; 34/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 6. a4 a5 (90cp, -33cp; 7/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 6. f4 O-O (85cp, -15cp; 25/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 c6 6. f4 Qa5 (104cp, -34cp; 9/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 O-O 6. f4 a6 (89cp, -86cp; 8/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. h3 a6 (77cp, -38cp; 24/M, 11%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O b5 8. Bh6 Qa5 (172cp, -88cp; 14/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O b5 8. Bh6 Nbd7 (174cp, -90cp; 7/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O b5 8. g4 Re8 (185cp, -166cp; 5/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O Nbd7 (178cp, -87cp; 26/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. O-O-O Re8 (185cp, -94cp; 14/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. Bh6 b5 (178cp, -93cp; 19/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 O-O 7. g4 e5 (189cp, -105cp; 7/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 c6 6. Qd2 Nbd7 7. Nge2 e5 (143cp, -133cp; 5/M, 30%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nc6 (130cp, -80cp; 30/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 Nbd7 (140cp, -90cp; 11/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. Nge2 c6 (171cp, -121cp; 11/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 O-O 6. Qd2 e5 7. d5 Nbd7 (125cp, -83cp; 9/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 Nf6 5. f3 Nbd7 6. Qd2 e5 (167cp, -124cp; 21/M, 24%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-06-25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License