1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3

King's Indian Defense: Normal Variation, 4.e4 d6 5.Nf3 O-O 6.h3

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3

Main Transpositions

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c5 7. d5 to 2. .. c5 3. d5 g6 4. Nc3 d6 5. e4 Bg7 6. Nf3 O-O 7. h3

Most Popular

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 (1138/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 (1340/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 (2271/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Qe8 10. Nd2 (-16cp, 50/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Nd2 Qe8 10. g4 (-12cp, 18/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 (38cp, 163/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Be3 Na6 9. g4 (-42cp, 149/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Be3 Na6 (39cp, 110/M, TCEC +1=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bd3 Na6 (17cp, 27/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 Na6 (75cp, 38/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 a5 (31cp, 31/M, TCEC +1=2-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. Nh2 Na6 (13cp, 8/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 9. g4 (-110cp, 66/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 (109cp, 70/M, TCEC +3=1-2). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 (51cp, 57/M, TCEC +3=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Be3 Nh5 (46cp, 61/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nc5 (71cp, 108/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. g4 Nc5 (0cp, 8/M, TCEC +1=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 (-31cp, 1138/M, TCEC +0=8-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 (30cp, 1340/M, TCEC +3=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c5 (74cp, 285/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Bg5 Qe8 8. Be2 e5 (12cp, 29/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Be3 a6 8. Be2 b5 (74cp, 6/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Bd3 a6 8. O-O b5 (139cp, 4/M, TCEC +2=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 7. Be3 e5 8. d5 Ne7 (116cp, 28/M, TCEC +3=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 7. d5 Nb8 8. Bd3 c6 (119cp, 3/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 (80cp, 68/M, TCEC +2=5-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Qe8 (97cp, 13/M, TCEC +0=1-0). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Qe8 10. Nd2 Nd7 (73cp, -57cp; 34/M, 67%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Qe8 10. Nd2 Nc5 (126cp, -110cp; 9/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Qe8 10. g4 Nd7 (74cp, -1cp; 16/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Nc5 10. Nd2 c6 (106cp, -56cp; 14/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. g4 Nc5 10. Nd2 Qe8 11. Be2 c6 (156cp, -36cp; 8/M, 46%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. g4 Nc5 10. Nd2 Qe8 (116cp, -79cp; 17/M, 69%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. g4 Qe8 (70cp, -56cp; 21/M, 62%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Be3 Na6 9. g4 Nd7 10. a3 Nb6 11. Rg1 Bd7 (78cp, -3cp; 11/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Be3 Na6 9. g4 Bd7 (79cp, -37cp; 8/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 Na6 (75cp, -47cp; 38/M, 24%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 a5 9. Be3 Na6 (92cp, -72cp; 7/M, 63%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 Qe8 9. Be2 f5 (111cp, -26cp; 13/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nh5 8. g3 Qe8 (88cp, -60cp; 16/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 9. g4 Nd7 10. Rg1 Kh8 11. Be2 Ndc5 (182cp, -18cp; 8/M, 95%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 9. g4 Nd7 10. Rg1 Kh8 (163cp, -37cp; 19/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 9. g4 Nd7 (153cp, -43cp; 27/M, 42%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 9. g4 Kh8 (116cp, -6cp; 13/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 (109cp, -59cp; 70/M, 50%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. Be2 Ne8 12. g4 f5 (143cp, -80cp; 8/M, 75%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. Be2 Ne8 (88cp, -36cp; 15/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. Be2 Nh7 (110cp, -58cp; 10/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. Be2 c6 (156cp, -104cp; 9/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. g4 Ne8 (106cp, -54cp; 12/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nh5 (101cp, -49cp; 9/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 c6 (97cp, -47cp; 10/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Be3 Nh5 9. g3 Qe8 (88cp, -62cp; 7/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Be3 c6 (73cp, -29cp; 9/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nc5 9. Nd2 a5 10. g4 c6 11. Be2 cxd5 (110cp, -62cp; 8/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nc5 9. Nd2 a5 10. g4 Ne8 11. h4 f5 (147cp, -40cp; 11/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nc5 9. Nd2 a5 10. g4 Ne8 (105cp, -32cp; 29/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nc5 9. Nd2 a5 10. g4 Nfd7 (151cp, -78cp; 7/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Nh5 (103cp, -32cp; 16/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Be3 Ne8 (109cp, -38cp; 13/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 8. Bg5 h6 9. Be3 a5 (83cp, -17cp; 10/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Nbd7 (79cp, -48cp; 135/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 c6 8. Be3 cxd5 (92cp, -10cp; 10/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 c6 8. Bg5 h6 (101cp, -37cp; 7/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 c6 (82cp, -51cp; 27/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Ne8 (96cp, -65cp; 13/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 c5 (166cp, -135cp; 10/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c5 7. Be3 cxd4 8. Nxd4 b6 (101cp, -57cp; 17/M, 33%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c5 (74cp, -44cp; 285/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Be3 c6 8. Be2 e5 (84cp, 4cp; 20/M, 79%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Be3 c6 8. Be2 Qc7 (118cp, -30cp; 9/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Be3 c6 (78cp, -8cp; 29/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Be3 c5 (93cp, -23cp; 13/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Be3 a6 (105cp, -35cp; 10/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Bg5 c5 (88cp, -38cp; 17/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Bd3 c6 8. O-O e5 (90cp, -11cp; 8/M, 81%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 7. Bd3 c6 (82cp, -39cp; 12/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nbd7 (75cp, -45cp; 224/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Bg5 Qe8 8. g4 c5 (112cp, -49cp; 12/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Bg5 Qe8 8. g4 e5 (108cp, -45cp; 10/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Bg5 c6 (79cp, -30cp; 21/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Bg5 c5 (79cp, -30cp; 13/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Be3 c5 (84cp, -39cp; 25/M, 24%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Na6 7. Be3 Qe8 (142cp, -97cp; 13/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Be3 a6 (109cp, -41cp; 35/M, 52%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Be3 e5 (81cp, -13cp; 8/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Bg5 a6 8. Bd3 b5 (94cp, -16cp; 8/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Bg5 a6 (86cp, -40cp; 17/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 (73cp, -43cp; 115/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 7. Be3 e5 8. d5 Ne7 (116cp, -116cp; 28/M, 94%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 7. d5 Nb8 (87cp, -10cp; 15/M, 71%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 (80cp, -50cp; 68/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 a6 (93cp, -63cp; 29/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Qe8 (97cp, -67cp; 13/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 b6 (91cp, -61cp; 9/M, 0%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. Be2 Nc5 10. Nd2 c6 (106cp, -56cp; 14/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Bg5 Na6 9. g4 Nc5 10. Nd2 Qe8 (116cp, -79cp; 17/M, 69%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. Be3 Na6 9. g4 Nd7 10. a3 Nac5 11. Rg1 a4 12. Nd2 c6 (124cp, -79cp; 5/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 Qe8 (109cp, -59cp; 70/M, 50%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. Be2 Ne8 12. g4 f5 (143cp, -80cp; 8/M, 75%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 Na6 8. Bg5 h6 9. Be3 Nc5 10. Nd2 a5 11. g4 Ne8 (106cp, -54cp; 12/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 c6 7. Bd3 a6 (142cp, -99cp; 6/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 Nc6 7. Bg5 h6 8. Be3 e5 9. d5 Ne7 (144cp, -125cp; 6/M, 92%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-06-25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License