1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5

Italian Game: Knight Attack

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5

Main Transpositions

Most Popular

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 (931/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 (944/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 (947/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ (1079/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 (1232/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 (1997/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 (2022/M). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 (2338/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nh3 g5 (15cp, 15/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Rb8 (2cp, 77/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Bd3 Nd5 9. h4 Nf4 (11cp, 9/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Nb4 9. O-O c6 10. d4 Qf6 11. Qe2 (-84cp, 1/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Nb4 (88cp, 45/M, TCEC +1=5-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 (85cp, 385/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 (1cp, 2022/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Bxf7+ Ke7 (132cp, 79/M, TCEC +2=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 (132cp, 192/M, TCEC +1=3-0). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 Bd6 11. f4 exf3 12. Nxf3 O-O 13. O-O (89cp, -75cp; 9/M, 60%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 Bd6 11. Nc4 (191cp, -191cp; 12/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 Bc5 11. c3 Qc7 12. d4 exd3 13. Nxd3 Bd6 14. h3 (74cp, -69cp; 5/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 Qd4 11. f4 Bc5 12. Rf1 Qd8 (76cp, -60cp; 7/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 Qd5 (142cp, -142cp; 6/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 e4 10. Ng1 (132cp, -132cp; 12/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 h6 9. Nf3 Bd6 (94cp, -95cp; 10/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 Bc5 (119cp, -119cp; 14/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 Bd6 (118cp, -118cp; 6/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 Be7 (90cp, -90cp; 5/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Be2 Nd5 (90cp, -90cp; 5/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Rb8 9. Bd3 h6 10. Ne4 Nd5 (109cp, -82cp; 14/M, 90%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Rb8 9. Bxc6+ Nxc6 10. Qxc6+ Nd7 11. d3 Be7 12. Ne4 (155cp, -102cp; 8/M, 67%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Be7 9. Bxc6+ Nxc6 10. Qxc6+ Bd7 11. Qc4 O-O 12. Nc3 (97cp, -60cp; 7/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Bb7 (104cp, -105cp; 33/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Bd7 (107cp, -108cp; 17/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Qc7 (95cp, -96cp; 13/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 Qb6 (138cp, -139cp; 8/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Bd3 h6 9. Ne4 Nd5 10. O-O Be7 (108cp, -5cp; 14/M, 65%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Bd3 h6 9. Ne4 Nd5 10. O-O Nf4 (114cp, -11cp; 6/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Bd3 h6 9. Ne4 Nd5 (103cp, -12cp; 30/M, 66%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Bd3 h6 (91cp, -89cp; 47/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Ba4 h6 9. Nf3 e4 10. Ne5 (472cp, -236cp; 14/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Ba4 h6 9. Nf3 e4 10. Qe2 (312cp, -76cp; 10/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Ba4 h6 9. Nf3 (235cp, -27cp; 37/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Ba4 (208cp, -210cp; 58/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. d3 h6 7. Nf3 e4 8. Qe2 Nxc4 9. dxc4 Bc5 10. h3 (91cp, -30cp; 8/M, 33%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. d3 Nxd5 (241cp, -259cp; 5/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb3 (178cp, -179cp; 13/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Be2 (73cp, -74cp; 10/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Qe2 (137cp, -138cp; 9/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Ne7 9. d4 c6 10. Qe4 (196cp, -584cp; 5/M, 54%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Ne7 9. Qe4 (195cp, -583cp; 5/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Ne7 (388cp, -301cp; 34/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke6 8. Nc3 Nd4 (235cp, -148cp; 10/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 8. Bxd5 Qf6 9. Bxc6+ Qxc6 10. Qxc6+ bxc6 (309cp, -2cp; 5/M, 101%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 8. Bxd5 Qf6 9. Bxc6+ Qxc6 (306cp, -30cp; 7/M, 52%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 8. Bxd5 Qd7 (305cp, -30cp; 10/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 8. Bxd5 Qe7 (831cp, -556cp; 9/M, 16%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 8. Bxd5 Nd4 (29999cp, -29724cp; 8/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Ke8 (275cp, -189cp; 63/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Kxf7 7. Qf3+ Qf6 (253cp, -167cp; 32/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nxf7 Qd7 (647cp, -562cp; 5/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. d3 Be7 7. Nf3 (81cp, -83cp; 5/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. d3 Bc5 (200cp, -210cp; 11/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. d4 Be6 (98cp, -57cp; 5/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Qf3 Qxg5 7. Bxd5 (231cp, -46cp; 22/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Qf3 (185cp, -270cp; 42/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Bxd5 Qxd5 7. Nc3 (872cp, -658cp; 4/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Bxd5 (214cp, -299cp; 13/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 6. Nf3 (101cp, -186cp; 5/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nxd5 (85cp, -85cp; 385/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 b5 7. Bf1 Nxd5 8. cxd4 Qxg5 9. Bxb5+ Kd8 10. Qf3 Bb7 11. O-O exd4 (164cp, -147cp; 7/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 b5 7. Bf1 Nxd5 8. Ne4 Qh4 9. Ng3 Bg4 10. f3 e4 (283cp, -115cp; 8/M, 67%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 b5 7. Bf1 Nxd5 8. Ne4 Qh4 9. Ng3 Bg4 (167cp, -52cp; 12/M, 77%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 b5 7. Bf1 Nxd5 8. Ne4 Qh4 (115cp, -107cp; 17/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 b5 7. Bb3 (86cp, -103cp; 6/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. c3 Nf5 (77cp, -61cp; 14/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. d6 Qxd6 7. Nxf7 Qc6 8. Nxh8 (1220cp, -789cp; 4/M, 39%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nd4 6. d6 Qxd6 7. Nxf7 (431cp, -439cp; 12/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 b5 6. Bf1 h6 7. Nxf7 Kxf7 8. dxc6 Bc5 (158cp, -3cp; 7/M, 83%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 b5 6. Bf1 h6 (154cp, -138cp; 18/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 b5 6. Bf1 Qxd5 (70cp, -54cp; 7/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Nb4 (84cp, -84cp; 5/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. Bxd5 Nxd5 6. exd5 (552cp, -71cp; 5/M, 84%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. Bxd5 (481cp, -482cp; 6/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. Bb5 (230cp, -231cp; 5/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. Bb3 (223cp, -224cp; 5/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Bxf7+ Ke7 6. Bd5 Rf8 7. O-O d6 8. h3 Qe8 (141cp, -99cp; 5/M, 72%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Bxf7+ Ke7 6. Bb3 Rf8 (156cp, -36cp; 19/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Bxf7+ Kf8 (172cp, -40cp; 6/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Nxf7 Bxf2+ 6. Kf1 Qe7 7. Nxh8 d5 8. exd5 Nd4 9. c3 (668cp, -668cp; 6/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Nxf7 Bxf2+ 6. Kxf2 Nxe4+ 7. Ke1 (1019cp, -1020cp; 5/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Nxf7 Qe7 (443cp, -442cp; 14/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 5. Qe2 (222cp, -354cp; 5/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Bc5 (132cp, -132cp; 192/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Qe7 5. Nxf7 Rg8 6. Nd6+ (219cp, -508cp; 5/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Qe7 5. Nxf7 h6 (805cp, -755cp; 8/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Qe7 5. Bxf7+ Kd8 (308cp, 0cp; 30/M, 107%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Qe7 (291cp, -291cp; 69/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Nxe4 (274cp, -274cp; 13/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 Rg8 (696cp, -696cp; 12/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 h6 (802cp, -802cp; 9/M, 0%). More: dbcn ccoe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License