1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5

(T) Queen's Gambit Declined: 3.Nf3 Nf6, Other Continuations

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5

Main Transpositions

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c6 6. Nc3 to 4. Nc3 c6 5. g3 dxc4 6. Bg2
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Qa4+ Nbd7 6. Bg2 a6 7. Qxc4 to 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Qa4+ Nbd7 6. Qxc4 a6 7. d4
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 a5 6. Bg2 dxc4 to 4. .. dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nbd2 O-O 8. Qc2 to 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 c6 5. Qc2 to 1. .. d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Qc2 e6 5. Bg5
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. e3 dxc4 to 2. Nf3 d5 3. c4 dxc4 4. e3 e6
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. e3 c6 to 1. .. d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. cxd5 exd5 5. Nc3 to 3. Nc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Nf3

Most Popular

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Be7 (2478/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O (499/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 (626/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 (554/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 (2096/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 (1986/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 (657/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 (704/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O (938/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O (1034/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 (1298/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 (971/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 (1316/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ (1458/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 (757/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Qc2 (508/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 (757/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 (7061/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Be7 5. e3 (506/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Be7 (986/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 (1881/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. e3 c5 (843/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. e3 (1613/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 (20360/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 7. e3 Bd7 8. Qe2 b5 (12cp, 90/M, TCEC +1=3-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 7. e3 Bd7 8. Nc3 Rb8 (54cp, 3/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 7. e3 Nd5 8. Qe2 b5 (14cp, 1/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 (8cp, 443/M, TCEC +0=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O b5 7. Ne5 Nd5 8. e4 Nf6 (13cp, 7/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O b5 7. Ne5 Nd5 8. Nc3 Bb7 (4cp, 6/M, TCEC +1=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Bxb4 Nxb4 9. a3 b5 10. Qd1 Nd5 (-12cp, 4/M, TCEC +0=0-2). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Bd6 8. Qxc4 O-O (21cp, 7/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. O-O Rb8 7. Nc3 Bb4 8. Qc2 O-O (8cp, 4/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. O-O Rb8 (0cp, 163/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5 (9cp, 199/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 c5 (17cp, 52/M, TCEC +0=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxc4 Bc6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O (42cp, 35/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Ne4 (38cp, 14/M, TCEC +0=5-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Na6 (45cp, 0/M, TCEC +0=3-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 h6 (17cp, 0/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O (2cp, 1034/M, TCEC +1=2-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bd6 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 (12cp, 70/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bd6 6. Bg2 Nbd7 (49cp, 7/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Qe7 (94cp, 47/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nc3 dxc4 (9cp, 19/M, TCEC +1=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Rd1 b6 (42cp, 2/M, TCEC +2=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bb4+ 7. Nbd2 O-O 8. O-O b6 (111cp, 9/M, TCEC +3=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 dxc4 7. Qxc4 Bd6 8. O-O O-O (61cp, 14/M, TCEC +2=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O b6 (79cp, 7/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Be7 (1cp, 986/M, TCEC +2=4-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 c6 (12cp, 206/M, TCEC +2=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 Bb4+ (3cp, 159/M, TCEC +1=3-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. e3 Nc6 (39cp, 101/M, TCEC +0=3-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. cxd5 exd5 (0cp, 451/M, TCEC +1=2-1). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nc6 7. e3 Bd7 8. Qe2 Bd6 9. Nc3 b5 10. e4 e5 11. dxe5 Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. f4 Bxc3 (75cp, -14cp; 6/M, 82%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O Nbd7 (73cp, -65cp; 13/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 a6 6. O-O c5 (100cp, -92cp; 10/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Bxb4 Nxb4 9. O-O Bd7 (103cp, -90cp; 5/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Bxb4 Nxb4 9. O-O O-O (128cp, -115cp; 5/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. O-O Bd6 (127cp, -126cp; 11/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c5 6. O-O Nbd7 7. Na3 Nb6 (73cp, -17cp; 9/M, 51%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c5 6. O-O Nbd7 (70cp, -56cp; 27/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5 7. Qc2 Nc6 8. Qxc4 Qd5 9. Qd3 Qe4 (70cp, -47cp; 16/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5 7. Qc2 Nc6 8. Qxc4 Qd5 9. Qd3 O-O (74cp, -51cp; 5/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5 7. Qc2 b5 (115cp, -112cp; 7/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c6 6. O-O b5 7. a4 Bb7 8. Ne5 a6 9. Nc3 Nd5 10. e4 Nf6 (72cp, -58cp; 6/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c6 6. O-O b5 7. a4 Bb7 8. Ne5 Nd5 (158cp, -156cp; 15/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c6 6. O-O b5 7. a4 Bb7 8. Ne5 Qb6 (76cp, -74cp; 5/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 c6 6. Ne5 b5 (93cp, -79cp; 9/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bd7 6. Ne5 Bc6 7. Nxc6 Nxc6 8. O-O Qd7 9. e3 O-O-O (78cp, -42cp; 27/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bd7 6. Ne5 Bc6 7. Nxc6 Nxc6 8. O-O Qd7 9. e3 Rb8 (70cp, -34cp; 8/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Rb8 7. a4 a6 (88cp, -47cp; 6/M, 71%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 (88cp, -53cp; 5/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 b5 6. a4 c6 (93cp, -15cp; 21/M, 112%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 b5 (78cp, -70cp; 31/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bd6 (75cp, -67cp; 5/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Qa4+ Nbd7 6. Bg2 Be7 7. Qxc4 c6 (95cp, -75cp; 5/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. Rd1 b6 10. b3 Ba6 11. a4 Rc8 12. a5 b5 (110cp, -92cp; 5/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. Rd1 b6 10. b3 Bb7 11. Nc3 Rc8 12. e4 c5 (97cp, -84cp; 6/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bd6 6. Nc3 c6 7. Qc2 O-O (82cp, -54cp; 5/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 O-O 7. Bg2 c6 8. O-O Nbd7 9. Qc2 Re8 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Qxe4 Nf6 (119cp, -80cp; 5/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 O-O 7. Bg2 c6 8. O-O Nbd7 9. Qc2 Qe7 (100cp, -50cp; 12/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 O-O 7. Bg2 c6 8. O-O Nbd7 9. Qc2 b6 (95cp, -45cp; 11/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 O-O 7. Bg2 Nbd7 8. O-O Qe7 (77cp, -46cp; 6/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 O-O 7. Bg2 Nc6 (85cp, -56cp; 16/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Bxd2+ 6. Nbxd2 Nc6 (85cp, -60cp; 6/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Re8 9. b3 Qe7 (90cp, -76cp; 10/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Re8 9. Rd1 Bf8 (89cp, -62cp; 6/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Re8 9. Rd1 Qc7 (75cp, -48cp; 5/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Re8 9. e4 dxe4 10. Nxe4 Nxe4 11. Qxe4 Nf6 (82cp, -81cp; 7/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 e5 9. cxd5 Nxd5 10. Nc4 Qe7 (275cp, -92cp; 8/M, 62%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 e5 9. cxd5 Nxd5 (183cp, -152cp; 14/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Qe7 (94cp, -66cp; 47/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 h6 (88cp, -60cp; 12/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 Qc7 (80cp, -52cp; 6/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nbd2 c5 (74cp, -46cp; 5/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nc3 b6 (137cp, -128cp; 5/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. Nc3 Qe7 (73cp, -64cp; 5/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O O-O 8. b3 Qe7 (73cp, -61cp; 8/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. O-O dxc4 (108cp, -82cp; 6/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bb4+ 7. Nbd2 O-O 8. O-O b6 (111cp, -78cp; 9/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 Bb4+ 7. Nbd2 Ne4 (87cp, -50cp; 7/M, 40%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. Qc2 dxc4 7. Qxc4 Nb6 (126cp, -58cp; 6/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 Re8 9. e4 dxe4 10. Ndxe4 Nxe4 11. Nxe4 Be7 12. Bf4 Nf6 (161cp, -2cp; 4/M, 91%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 Re8 9. e4 dxe4 10. Ndxe4 Nxe4 11. Nxe4 Be7 (158cp, -51cp; 6/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 Re8 9. e4 dxe4 10. Ndxe4 Nxe4 (107cp, -20cp; 10/M, 50%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 Re8 9. e4 dxe4 (87cp, -51cp; 20/M, 91%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 dxc4 9. Nxc4 Bc7 (98cp, -17cp; 6/M, 90%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Bd6 7. Nc3 O-O 8. Nd2 dxc4 (81cp, -67cp; 6/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O dxc4 7. a4 Be7 (82cp, -43cp; 5/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O Ne4 (70cp, -57cp; 9/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O b6 (79cp, -66cp; 7/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Bd6 6. O-O dxc4 (103cp, -75cp; 7/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Bd6 6. O-O Ne4 (78cp, -50cp; 7/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 Qa5 (100cp, -98cp; 8/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 c6 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 Qe7 (70cp, -68cp; 6/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 b6 5. Bg2 Ba6 (119cp, -97cp; 6/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Nc6 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ (77cp, -27cp; 5/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 c6 5. e3 Qa5+ 6. Nbd2 Ne4 7. Bf4 Nd7 (90cp, -35cp; 5/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nf6 (133cp, -18cp; 24/M, 53%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. cxd5 Nxd5 (115cp, -115cp; 54/M, 13%). More: dbcn ccoe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License